Räntorna sjunker på argentinska dollarobligationer och aktier i bolag från Argentina lyfter.