Det var sällsynt stor spridning när fastighetsbolagen värderade sina hus i första kvartalet.