Sex av tio börsbolag uppger att de har hållbarhetskompetens i styrelsen. Men bara 6 procent redovisar den. ”Vad gäller enskilda styrelseledamöters kunskaper och erfarenheter så kommenterar vi inte det”, säger SKF:s presschef Carl Bjernstam.