Kollektivavtalade upphandlingar av svenskarnas tjänstepension omfattar drygt 2.000 miljarder kronor. Trots det är börsens bolag – och företag generellt – dåliga på att ställa hållbarhetskrav vid placering av kapitalet, visar en studie från SPP.