Med den amerikanske presidentens förmåga att teckna avtal och göra affärer borde han arbeta för ett nytt kärnavtal med…