Den brittiska sjukvården kommer att lamslås på samma sätt som de italienska om britterna inte själva nu ser till att bromsa den…