Tidigare finansministern vill se höjd fastighetsskatt – med bredast möjliga enighet.