Carl Johan von Seth: Riksbanken gör en annan bedömning av konjunkturen och inflationen.