Privatekonomens råd styrs av uppväxten med en fattig mamma.