Det syns tendenser till att priserna på bostadsmarknaden dämpas, enligt SEB:s boprisindikator för oktober där index minskade från 41 till…