Rekordinvesteringar i vindkraft gör att Sveriges elproduktion och elexport trots stängd kärnkraft är större än någonsin. 2025 väntas vindkraften bidra med ytterligare 20 TWh i årsproduktion. Men bristen på nya tillstånd hotar att leda till en kraftig inbromsning vilket befaras få stora konsekvenser för Sveriges elförsörjning.