Jätteutbud men få affärer. Förhandlingsläge på nyproduktion och inga mer lockpriser.