LEDARE. Trots nya komprometterande uppgifter om koppling till rysk penningtvätt duckar Birgitte Bonnesen och blandar bort korten.