Bostadsbyggaren Bonavas styrelse har på ett extrainsatt styrelsemötet beslutat sig för att dra tillbaka förslaget om en utdelning på 3…