I två av landets tre storstäder stod priserna på bostadsrätter stilla i oktober.