Ministern instämmer i krav från Finansinspektionen • Flaggar för mer stöd till småföretag.