Dan Lucas: Sex LO-förbund var emot förhandlingarna som nu är i ett avgörande skede.