Antalet betalande abonnenter ökade till 96 miljoner.