Alla fastighetsbolag utom ett skrev ned värdet på sina fastigheter under det fjärde kvartalet. Efter många år med ständigt stigande värden har vi nu sett ett tydligt skifte – och det lär fortsätta.