Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten. Fullständig rapport är bifogat i detta PM samt finns att ladda ned från Bolagets hemsida. • Nettoomsättningen i…