Rapportperiod oktober – december, 2019 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 651 MSEK (657), en 0,8% lägre omsättning jämfört med…