Olycksplanen 737 Max kvar på marken. Branschen kan tvingas tänka om efter krascherna.