Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar en nettoomsättning på 6,4 miljoner kronor (6,6) under det tredje kvartalet 2022.