Bo Lundgren, tidigare finansmarknadsminister och bankräddare, känner ingen oro för det svenska banksystemet. Han utesluter däremot inte nya smällar – men välkomnar ändå en normalisering av ränteläget.