Gaming Corps rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) i det tredje kvartalet blev -0,5 miljoner kronor (-5,2).