Med tre miljoner svenskar som redan fått deklarationen digitalt rider Skatteverket på den digitala vågen. Det är bra på många sätt. Men alla deklaranter måste se upp och inte dras med i hetsen att snabbt godkänna den årliga sifferexercisen.