Stefan Ingves inledde sin period som riksbankschef med att höja styrräntan med 3,25 procentenheter på knappt tre år och slutar den med den snabbaste uppjusteringen sedan Bengt Dennis dagar. Men efter 100 ordinarie räntebesked kommer han i första hand att bli ihågkommen för minusräntan och den svaga kronan.