Blick Global Group redovisade en omsättning på 9,2 miljoner kronor (3,5) och ett ebitda-resultat på 1,2 miljoner kronor (-0,9) för det fjärde kvartalet. Det ger en ebitda-marginal på 12 procent (-24). Det framgår av ett pressmeddelande med preliminära siffror för fjärde kvartalet 2022 samt helåret 2022.