De nordiska börserna utvecklades i olika riktningar under onsdagen. Oslo och Helsingfors handlades nedåt medan Köpenhamnsbörsen lyckades stå emot i det sura börsklimatet.