De nordiska börserna utvecklades blandat på torsdagen, likt de större börserna i Europa.