Oljepriserna uppvisar små förändringar på fredagsmorgonen efter ett par handelsdagar med sjunkande prisnivåer.