Investerarna kommer snart – snabbare än de flesta väntar sig – att vända sig ifrån företag som inte i tillräcklig…