Den finländska finanskoncernen Sampos resultat före skatt blev 92 miljoner euro i det första kvartalet.