Bimobject redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.