Det är gott om eldrivna fordon i Norge, vilket staten gjort möjligt med exempelvis lättnader som sänkta avgifter när den icke fossildrivna…