Den japanska biltillverkaren Nissan spår att rörelsevinsten kommer landa på 230 miljarder yen under räkenskapsåret 2019. Analytikerna hade i snitt väntat sig en vinstprognos på 453,3 miljarder yen enligt Bloombergs sammanställning.