Utrikesminister Tobias Billström (M) anstränger sig till det yttersta för att ge bilden av en framgångsrik Natoprocess. Om Sverige blir kvar i väntrummet men inte Finland ligger i Turkiets händer.