Utrikesminister Tobias Billström (M) säger att Turkiets Natobesked var väntat och att Sverige har levt upp till den överenskommelse som slöts med Turkiet i somras. ”Vi har inte för avsikt att göra mer eller mindre än vad vi åtagit oss”, säger han.