Billeruds högsta ledning är påtagligt ovillig att prata om utbrottet av blastomycos på pappersbruket i Escanaba, trots att en underleverantör dog i den svampburna infektionssjukdomen. ”Vi ska nog inte dra för stora växlar på det”, sa ordförande Jan Svensson på bolagets årsstämma.