Europa och världen står mitt i en industriell revolution. Fossilt ska ut och det elektriskt in.