Bilkedjan Bilia redovisar högre omsättning och högre operativt rörelseresultat i fjärde kvartalet än samma kvartal i fjol.