Ledningen på de nedstängda amerikanska krisbankerna kommer att avskedas, meddelar president Joe Biden.