Swish låg nere i omkring tjugo minuter kring lunch på söndagen. Det är tredje gången på bara några dagar betaltjänsten havererat.