Mark- och miljööverdomstolens beslut ska publiceras den 17 juni.