Bostadsbyggaren Besqab gör en avsättning och tar en nedskrivning på totalt 665 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Åtgärderna är inte kassaflödespåverkande. Bolaget vill även ta in 825 Mkr i en fullt garanterad företrädesemission.