Gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining genomför nu den företrädesemission av depåbevis om cirka 115 miljoner kronor som bolaget tidigare meddelat avsikt om att göra.