Ledningen för Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice VD, där han kommer att ansvara för bolagets affärsutveckling och fortsatta expansion.