Den japanska biltillverkaren Nissan sänker sina prognoser för helåret som avslutas vid utgången av mars.