Kylgrossisten Beijer Refs företrädesemission är Stockholmsbörsens största på 15 år. Nu är den i hamn – övertecknad – och bolaget får därmed 14 miljarder kronor att betala sitt USA-förvärv Heritage Distribution med.