Under fjolåret ökade antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande bankärenden med 85 procent. Kunder som utsatts för bedrägeri och nekats ersättning av banken hör till de vanligaste klagomålen.